Effects of exogenous nitric oxide on photosynthesis

Vol. 51 (4): 483-489, 2013
D. PROCHÁZKOVÁ*, D. HAISEL, N. WILHELMOVÁ, D. PAVLÍKOVÁ, J. SZÁKOVÁ
*Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Rozvojová 313, 165 02 Prague 6, Czech Republic, prochazkovad [at] ueb [dot] cas [dot] cz
  • review